Reinigen hardhouten leefdek (4000 m2)

Voor een VvE in Wageningen hebben wij het houten leefdek gereinigd. Het leefdek was al geruime tijd niet gereinigd en plaatselijk zwaar vervuild. We hebben een reinigingsproef gedaan waarin de methodiek werd vastgesteld. Zonder gebruik te maken van chemicaliën en met de juiste instelling van waterdruk en temperatuur bleek het resultaat erg bevredigend te zijn. Met deze reinigingsmethode werden de houten delen brandschoon, zonder dat de houtvezel werd aangetast en zonder splintervorming.
Vervolgens hebben we een reinigingsplan opgesteld zodat de VvE op de hoogte was op welke dagen welke delen gereinigd zouden worden (i.v.m. geparkeerde auto’s onder het dek).
In een kleine 2 weken is het leefdek volledig gereinigd en hebben we in overleg met de opdrachtgever de resten onder het parkeerdek verwijderd. Ook is er plaatselijk een nabehandeling uitgevoerd met een anti-alg produkt wat ervoor zorgt dat hervervuiling minder snel optreedt.