LIFTSCHACHTREINIGING

Lift- en liftschachtreiniging

Een aantal van onze medewerkers is door de LiftAcademy opgeleid om veilig te kunnen en mogen werken op en rondom liften. Zij hebben kennis van de verschillende soorten liften, zijn op de hoogte van de (veiligheids)procedures en mogen zelfstandig liften bedienen zonder dat daarvoor een liftmonteur aanwezig hoeft te zijn, wat qua planning en kosten veel voordelen met zich meebrengt.

Werkwijze

Met de opdrachtgever wordt besproken welke onderdelen gereinigd dienen te worden, Dit loopt uiteen van de beglazing van de liftschacht tot het volledig reinigen van de onderdelen in de schacht, de liftkooi en de liftput. Daarna wordt afgestemd op welk moment de reiniging plaats kan vinden, zodat de overlast voor de gebruikers wordt geminimaliseerd.
Tenslotte zullen onze medewerkers de voorbereidingen treffen, de gebruikers informeren en de installatie buiten gebruik stellen t.b.v. de werkzaamheden. Na afloop wordt de installatie weer in gebruik genomen en gecontroleerd op een juiste werking. Bij constatering van eventuele technische mankementen kan direct met het liftonderhoudsbedrijf worden geschakeld zodat deze snel en vakkundig kunnen worden opgelost. Ook is het mogelijk om reiniging en onderhoud te combineren, zodat de installatie optimaal ingezet kan worden.

TOP