Reinigen en conserveren kozijnen

Rechts is beginsituatie
Midden: resultaat na reiniging met Vetclean
Links: resultaat na conservering met Nanosign Easywax Polish
Houdbaarheid conservering: 3 jaar